Luit Professional

Quý khách có thể nhận tiểu phẫu Luit tại Lee Chul Hair Kerker và Maquillée.

và mua sản phẩm Luit chăm sóc tóc tại nhà thông qua Beauty & Life Select Shop ‘Broe’

 

Nếu ấn vào ‘Mua sản phẩm’ thì quý khách sẽ được di chuyển sang Shopping Mall.

Loading...
30,000
39,000
39,000
40,000