KERKERinc

Mọi quyền hạn về thương hiệu Luit Professional thuộc về Kerker Co., Ltd.

Trách nhiệm cuối cùng về sản phẩm thuộc về công ty sản xuất và bán hàng Nanool Co., Ltd.

Phòng tư vấn khách hàng (+82) 02-511-5336

 

Nơi bán

Cửa hàng Lee Chul Hair Kerker và Maquillée toàn quốc,

Online Select Shop ‘Broe’ (www.broe.co.kr)